داستان های کوتاه محسن حسینی
https://telegram.me/shortshortstory
نویسنده: سید محسن حسینی - سه‌شنبه ٥ خرداد ۱۳٩٤

Benz CLS

صدای زنگ تلفن همراه x خانم که برای تمدید بزک دوزک به دستشویی رستوران رفته بود از داخل کیفش بلند شد. کار آرش بود. کنجکاوانه دنبال نام خودش در لیست مخاطبان گوشی دوست دختر جدیدش x خانم بود. از نام آرش خبری نبود و بجای آن نام مخاطب بنز CLS جا خوش کرده بود.  آرش مدتی بعد خودرویش را عوض کرد و عنوانش در گوشی x خانم به BMW تغییر یافت. چند روزی خودروی پیکان نظافتچی شرکتش را زیر پایش انداخت. نامش از لیست مخاطبان همه دوست دخترهایش حذف شد. آرش از آن تاریخ با خودروی پیکان سر قرارهایش حاضر می شد .

محسن حسینی

اردیبهشت 94

کدهای اضافی کاربر :