داستان های کوتاه محسن حسینی
https://telegram.me/shortshortstory
» داستان کوتاه جدیدم با عنوان : سفره دل :: پنجشنبه ۱٦ دی ۱۳٩٥
» داستان کوتاه جدیدم با عنوان : سفره دل :: پنجشنبه ٢۸ بهمن ۱۳٩٥
» داستانک جدید با عنوان ماسک کربن دار :: جمعه ۱٩ آذر ۱۳٩٥
» داستانک با عنوان "دو دو تا" :: شنبه ۱٥ اسفند ۱۳٩٤
» telegram channel :: دوشنبه ۱۸ آبان ۱۳٩٤
» داستان کوتاه با عنوان پاییز و امید :: یکشنبه ۱٢ مهر ۱۳٩٤
» داستان کوتاه با عنوان واگن 3 :: یکشنبه ۱٢ مهر ۱۳٩٤
» فراخوان برگزاری دومین دوره‌ی جایزه داستان تهران :: شنبه ۱٠ امرداد ۱۳٩٤
» داستان کوتاه اتوبان همت :: دوشنبه ۱٥ تیر ۱۳٩٤
» داستان کوتاه با عنوان بنز CLS :: سه‌شنبه ٥ خرداد ۱۳٩٤
» داستانک: خارج از کادر :: سه‌شنبه ٢۱ آبان ۱۳٩٢
» داستان کوتاه مرد و آیینه :: شنبه ۱٧ فروردین ۱۳٩٢
» داستان کوتاه جدیدم : بال های پری :: جمعه ۱٧ آذر ۱۳٩۱
» مترسک عاشق :: شنبه ٦ آذر ۱۳۸٩
» داستان کوتاه جدید من با نام " اسمش شاهین بود... " :: شنبه ٦ آذر ۱۳۸٩
» داستان نیمه تمام :: پنجشنبه ۱٧ تیر ۱۳۸٩
» داستان " پیرمرد و اسکناس" یک داستان نیمه کاره :: دوشنبه ۳٠ شهریور ۱۳۸۸
» A POEM IN ENGLISH, شعر :: جمعه ۱۳ شهریور ۱۳۸۸
کدهای اضافی کاربر :