داستان های کوتاه محسن حسینی
https://telegram.me/shortshortstory
نویسنده: سید محسن حسینی - سه‌شنبه ٥ خرداد ۱۳٩٤

Benz CLS

صدای زنگ تلفن همراه مریم که برای کاری بیرون رفته بود از داخل کیفش بلند شد. کار آرش بود. کنجکاوانه دنبال نام خودش در لیست مخاطبان گوشی دوست جدیدش مریم بود. نام مخاطب: بنز CLS ! هفته بعد هم که خودرویش را عوض کرد همین کار را تکرار کرد. نام مخاطب:BMW  . هفته بعد خودروی پیکان نظافتچی شرکتش را چند روزی قرض گرفت و زیر پایش انداخت. نامش از لیست مخاطبان مریم حذف شد. آرش از آن تاریخ با خودروی پیکان سر قرارهایش حاضر می شد .

محسن حسینی

اردیبهشت 94

کدهای اضافی کاربر :