داستان کوتاه با عنوان بنز CLS

Benz CLS

صدای زنگ تلفن همراه مریم که برای کاری بیرون رفته بود از داخل کیفش بلند شد. کار آرش بود. کنجکاوانه دنبال نام خودش در لیست مخاطبان گوشی دوست جدیدش مریم بود. نام مخاطب: بنز CLS ! هفته بعد هم که خودرویش را عوض کرد همین کار را تکرار کرد. نام مخاطب:BMW  . هفته بعد خودروی پیکان نظافتچی شرکتش را چند روزی قرض گرفت و زیر پایش انداخت. نامش از لیست مخاطبان مریم حذف شد. آرش از آن تاریخ با خودروی پیکان سر قرارهایش حاضر می شد .

محسن حسینی

اردیبهشت 94

/ 2 نظر / 95 بازدید
مهدی اصغرپور

آفرین...داستان در نهایت کوتاهی مضمونش ملموس بود...لذت بردم

سید صالح حسینی

مورد داشتیم اسم شوهر طرف تا دو هفته بعد از ازدواجشون لامبورگینی مشکیه بوده !!!